Оралман куәлігі

Оралман мәртебесін беру туралы өтініш

 

 

__________________________ облысына (республикалық маңызы бар қалаға, елордаға) тұрақты тұруға келуіме байланысты маған оралман мәртебесін беруіңізді сұраймын.
Отбасымның құрамында:
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________

бар.
Өтінішке мынадай құжаттарды:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
қоса беремін.

20___ жылғы «___»______________             ________________________
(өтініш берушінің қолы)

Құжаттарды қабылдаған:
_____________________________________________________________________
(құжаттарды қабылдаған лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты,
лауазымы)

20___ жылғы «___»_________     ______________________________________
(құжаттарды қабылдаған адамның қолы)

Ілмектер

Осы айдарда

1 пікір

Добавить комментарий

Close